Even voorstellen…

Met een team van enthousiaste ouders vormen wij "Ouderraad de Daltons". De ouderraad is actief betrokken bij het organiseren van activiteiten en evenementen voor de leerlingen van "ODS de Vuurvogel". Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de sportactiviteiten en nog veel meer.

De ouderraad is een vereniging waar uw kind automatisch lid van wordt bij inschrijven op "ODS de Vuurvogel". De ouderraad stelt het bedrag van de contributie, ouderbijdrage, vast en zorgt voor het innen en het beheer daarvan. Het vastgestelde bedrag wordt in de jaarvergadering aan u uitgelegd. De jaarvergadering vind plaats zes weken na aanvang van het nieuwe schooljaar.

De ouderraad heeft een dagelijks bestuur en verschillende vertegenwoordigers van diverse projectgroepen.

Voorzitter : vacature

Penningmeester : Natascha Rozendaal Vrijwilliger)

Secretaris : vacature

Ouderraad-lid : groep 1 vacature

Ouderraad-lid : groep 2 vacature

Ouderraad-lid : groep 3 vacature

Ouderraad-lid : groep 4 vacature

Ouderraad-lid : groep 5 vacature

Ouderraad-lid : groep 6 vacature

Ouderraad-lid : groep 7 vacature

Ouderraad-lid : groep 8 vacature

Wij vergaderen meerdere keren per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar wat betekent dat u als ouder/verzorger van harte welkom bent om deze bij te wonen. De vergaderingen worden in de weekbrief aangegeven en starten om 20.00uur op school.

De ouderraad streeft ernaar om de betrokkenheid van u als ouder/verzorger te vergroten. Indien er ouderhulp noodzakelijk is zal er middels een brief, oproep in de weekbrief en eventuele aanplakbiljetten op de ramen gevraagd worden voor hulp.


U kunt de ouderraad ook bereiken via het emailadres : ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl